Temari

Temari

UNITAT 1. Conceptes.

Tema 1. Modelatge poligonal.

Tema 2. Transformacions geomètriques.

Tema 3. Veient en 3D.

Tema 4. Models d'Il.luminació i ombreig.

Tema 5. Textures.

Pràctica 1. Programació d'una escena 3D amb WebGL 2.0.

UNITAT 2. Tècniques bàsiques.

Tema 6. Textures avançades.

Tema 7. Realisme visual.

Pràctica 2. Programació de qualitat visual.

UNITAT 3. Tècniques avançades.

Tema 8. Interacció i animació.

Tema 9. Processament d'imatges.

Pràctica 3. Programació de tècniques avançades.