Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MIE020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIU020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIE020 - Síntesi d'Imatge i Animació

SIU020 - Síntesi d'Imatge i Animació