SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Avaluació del projecte i presentació oral

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

 

A) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de prova són:

1) Projecte i presentació oral  --> obtindre com a mínim el 50% de la seua puntuació (3,5 punts de 7)

2) Tasques i pràctiques --> obtindre com a mínim el 50% de la seua puntuació (1,5 punts de 3)

B) L'estudiant es considerarà com a presentat en l'assignatura si entrega el projecte a desenvolupar en l'assignatura. 

C) El 100% de l'assignatura és recuperable en segona convocatòria. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16