Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per superar la matèria cal obtenir una qualificació mitjana d'almenys 5 punts.
 
Es té en compte el grau de participació i l'avaluació del treball realitzat.
 
Cal aprovar el treball pràctic per aprovar l'assignatura.
 
L'alumne es considera presentat a aquesta assignatura quan presenta la memòria del treball realitzat.
 
Així mateix, aquest treball i, per tant, l'avaluació de l'assignatura, és recuperable per a la segona convocatòria.
 
AVALUACIÓ
 
Treball realitzat (memòria presentada) 80% de la nota final
 
Presentació oral relacionada amb el treball 10% de la nota final
 
Participació activa a classe 10% de la nota final