Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MIE015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIU015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIE015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica

SIU015 - Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica