Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

75%

Exàmen

25%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de la nota d'un examen i de la qual s'obté en els treballs realitzats. El pes de l'examen serà d'un 50%, mentre que els treballs tindran un pes del 50%. Aprovaran aquells alumnes que obtinguen almenys un 5 en la nota de l'assignatura. No s'exigirà una nota mínima en cap de les dues parts de l'assignatura.
 
Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria quan l'alumne es presente a l'examen. A la segona convocatòria l'alumne podrà recuperar tant els treballs com l'examen.