SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Evaluación del profesor/tutor

35%

Memòries i informes de pràctiques

35%

Nota media de las asignaturas cursadas

30%

Criteris de superació

Tipo de prueba Ponderación
Avaluació del professor tutor 35
Nota mitjana d'assignatures cursades 30
Valoració del tutor de l'UJI ( realitzada amb el lliurament d'una memòria i entrevista amb l'alumne) 35
  100

Criteris de superació de l'assignatura 

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 5 punts com sumeixi de les activitats anteriors. 

Realitzar les pràctiques d'empresa. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16