SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Realización de Trabajos

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

A) Nota mínima global per superar l'assignatura: 50% de les dues proves recollides en l'el sistema d'avaluació 

B) L'alumne constarà com presentat si realitza l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16