SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Realización y defensa de una memoria

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Exàmen

20%

Criteris de superació

 
A) Per a superar l’assignatura, la suma dels percentatges obtinguts en cada prova, ponderats pel pes de cada una, ha d’igualar o superar el 50%. Opcionalment, les activitats avaluadores "Examen" i "Elaboració de treballs acadèmics" es podran realitzar conjuntament amb l'activitat "Resolució d'exercicis i problemes".
 
B) Perquè l’alumnat es considere presentat en la convocatòria ha d’haver presentat almeys el 50% dels problemes proposats. En cas de ser oral, també es podrà exigir l’exposició oral d’un treball acadèmic (per videoconferència).
 
Els continguts en anglés s'avaluaran per mitjà dels treballs acadèmics, que els alumnes deuran redactar en anglés.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16