Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realització i defensa d'una memòria

60%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Participació activa en sessions acadèmiques

10%

Criteris de superació

Fins aun 40% de la nota total: examen escrit, que constarà en la resolució de qüestions i problemes. En el cas de grups molt reduïts, el professor podrà proposar un altre tipus de proves més personalitzades. En aquest apartat l’alumnat haurà d’obtindre un mínim de 5 punts sobre 10. L’alumnat no presencial haurà de contactar amb el professor per a establir com desenvolupar i entregar les tasques i problemes proposats.

•     Fins aun 60% de la qualificació final: realització d’un treball i la seua exposició oral . L’alumnat no presencial haurà d’acordar amb el professor com dur a terme este apartat de l’avaluació. En aquest apartat l’alumnat haurà d’obtindre un mínim de 6 punts sobre 10.

•     Per aconsiderar que l’alumnat s’ha presentat a l’assignatura haurà de presentar-se a l’examen, haver entregat les tasques i exercicis proposats durant el curs, realitzar el treball final i, en el cas de l’alumnat presencial, haver-hi assistit a un mínim del 75% de les classes. L’assistència a classe serà substituïda per tutories online, en el cas d’alumnat no presencial.