SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu.

Resultats d'aprenentatge

Redactar un projecte d'investigació bàsic apropiat a les característiques i objectius del dispositiu de pràctiques assignat.

Preparar un manuscrit per a la seua edició en una publicació científica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16