SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAX004 - Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2)

Anual

Temari

Temari

1. Avaluació en Centres i Unitats de Rehabilitació Psicosocial. Avaluació i confecció del Pla Individualitzat de Rehabilitació (PIR).

2. Avaluació per àrees de funcionament

- Avaluació del deteriore

- Avaluació de la simptomatologia

- Avaluació de la xarxa de suport social

- Instruments d'avaluació utilitzats

- Avaluació del context biogràfic personal

- Avaluació de valors personals

- Anàlisi funcional dels problemes

- Avaluació interdisciplinària

- Pla individualitzat de rehabilitació:

. Dissenyar hipòtesis explicatives

. Determinar necessitats i competències

. Determinar objectius de rehabilitació

. Determinar programes i intervencions

3. Seguiment i avaluació continuada

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16