SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Caràcter comprensiu dels coneixements i competències adquirides en el màster. Per tant, la seva realització implicarà el desenvolupament i aplicació de les competències dels diferents mòduls. Consisteix en un treball monogràfic individual, a través del com cada estudiant ha de demostrar la seva capacitat per a afrontar amb destresa els següents aspectes: un problema o projecte d'investigació sobre les temàtiques que ha cursat en el títol de màster. Plantejament del problema i de les hipòtesis de treball pertinents, a fi d'extreure conclusions empíriques/teòriques rellevants. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels altres mòduls del màster.

El temari es concreta en:

1.Elaboració d’un projecte d’investigació en qualsevol dels àmbits temàtics desenvolupats al màster.

2. Integrar els aprenentatges realitzats a la proposta formativa del màster en un projecte d’investigació.

3. Presentació oral i escrita del treball d’acord amb els requisits de la comunicació científica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16