SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW020 - Treball de Final de Màster (Orientació Professionalitzadora)

Semestre 2

Temari

Temari

Caràcter comprensiu dels coneixements i competències adquirides en el màster. Per tant, la seua realització

implicarà el desenvolupament i aplicació de les competències dels distints mòduls. Consistix en un treball

monogràfic individual, a través del qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa els

 aspectes següents: un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en el títol

de màster. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels altres mòduls del màster.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16