Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW012 - Dificultats en l'Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

25%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'exigix un 50% del total de la qualificació, sense mínim exigible en cap de les proves.

La realització dels treballs grupals i individuals és obligatòria, si bé el professorat podrà donar opcions d'elecció, entre diverses propostes.

L'estudiant coneixerà la seua qualificació en el conjunt dels tipus d'avaluació (exceptuant l'examen escrit) abans de realitzar aquest.

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

B) No presentat

S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha entregat alguna o totes les tasques  obligatòries.