SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAR013 - Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès / Analysis of the Specialised Discourse in English

Anual

Temari

Temari

1. Les llengües professionals i acadèmiques
2. Variació lingüística en l'anglès per als negocis i l'economia
3. Inglés per a finalitats generals en l'àmbit dels negocis
4. Inglés per a finalitats específiques: Inglés per al Turisme
5. Inglés per a l'Economia i Finances 
6. L'entorn legal dels negocis al món anglo-saxó
7. Inglés per a les TIC en la gestió empresarial
8. Estudis d'anglès per a l'Educació Superior
9. Inglés per a la investigació acadèmica

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16