SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL

Anual

Temari

Temari

1 -. Del LFE a l’AICLE
2 -. El Portfoli Europeu de les Llengües i la política de la Unió Europea sobre l'aprenentatge d'idiomes.
3 -. Anàlisi de necessitats
4 -. Experiències AICLE
5 -. El paper del professor, l'estudiant i el contingut.
6 -. Desenvolupament de materials AICLE

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16