SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

• Introducció als Estudis de Cas
• Creació d'equips de treball, fase d'intercanvi d'idees i la creació de l'estudi de cas
• Desenvolupament de l'estudi de cas
• Sessions d'estudis de cas: autorització i discussió
• Acords finals
• Presentació final

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16