SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

 

TEMA 1. Màrqueting internacional i globalització

• Definició de màrqueting

• Màrqueting internacional vs màrqueting nacional

• Globalització

• Màrqueting global

 

TEMA 2. Entorns culturals nacionals

• Pla internacional de màrqueting

• L'entorn internacional

• Anàlisi intern

• Anàlisi DAFO

• Entorn global

• El model de les dimensions culturals de Hofstede

 

TEMA 3. Investigació de mercats internacionals

• Anàlisi de mercats

• Objectius de la recerca de mercats

• El procés de recerca

• Investigació de mercats estrangers

• Conclusions de les investigacions de mercats

 

TEMA 4. Selecció de mercats internacionals

• Segmentació, posicionament i públic objectiu

• Segmentació global

• Públic objectiu internacional

• Estratègies de posicionament internacional

 

TEMA 5. Estratègies de màrqueting internacional

• Seleccions de països: CAGE

• Estratègies alternatives d’entrada als mercats

• Decisions d’entrada als mercats internacionals

TEMA 6. Decisions sobre productes i marques en els mercats internacionals

• Decisions sobre producte

• Components del producte

• Decisions sobre serveis

• Decisions sobre marca

• Adaptacions de productes

• Marques globals

 

TEMA 7. Decisions sobre preus en els mercats internacionals

• Decisions sobre preus

• Ajust de preus

• Adaptacions de preus

• Estratègies de preus globals

 

TEMA 8. Decisions sobre distribució en els mercats internacionals

• Canals de distribució

• Comerç detallista mundial

• Cadena de subministrament

• Enviament i emmagatzematge en exportacions

 

TEMA 9. Política internacional en comunicació

• Comunicacions de màrqueting

• Procés de comunicació

• Publicitat global i planificació de mitjans

• Venda personal

• Força de vendes internacional

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16