SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations

Semestre 1

Temari

Temari

1.Definició de presentació

2.Introducció a les presentacions de negocis: definició del concepte i observació de la seva rellevància

3.Anàlisi de la seva estructura

4.Diferents tipus de presentacions: de persona a persona, grups petits, grans audiències

5.Preparació de la presentació: aspectes bàsics a tenir en compte

6.Diferents etapes de la presentació de negocis

7.Parlar en públic

8.Objectius i materials de suport: el ús de dispositius visuals

9.De la teoria a la pràctica: els començaments i els assajos

10.Millores de la teva tècnica: llenguatge corporal i vocabulari

11.Definició de persuasió

12.Canvi del punt de vista dels altres

13.Prestant atenció al que tenim que promocionar

14.Propaganda, publicitat i mitjans de comunicació

15.Aplicació de la persuasió per a promocionar productes i / o serveis

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16