SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAR002 - Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa / Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context

Semestre 1

Temari

Temari

A) Reunions 

Conceptes generals sobre les reunions de negocis. 
L'ordre del dia. 
El desenvolupament de les reunions: els rols i el llenguatge. 
Les actes.

B) Negociacions 

Conceptes generals sobre les negociacions comercials. 
Comportaments de negociació.
Etapes en el procés de negociació. 
Altres qüestions clau en les negociacions. 

C) La comunicació intercultural 

Fonaments dels aspectes interculturals (característiques clau, la relació amb la comunicació, i altres). 
Barreres per a una comunicació intercultural satisfactòria. 
Dimensions culturals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16