SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la Química de l'Estat Sòlid.

Tema 2. Estructures cristal · lines i difracció de raigs X.

Tema 3. Defectes i no estequiometria: El sòlid real.

Tema 4. L'enllaç en els sòlids.

Tema 5. Diagrames i transicions de fase en sòlids.

Tema 6. Sòlids de baixa dimensionalitat. Zeolites i estructures relacionades. Cristalls líquids. Nanomaterials. Calcogenurs dels elements metàl · lics. Altres materials sòlids amb aplicacions tecnològiques importants.

Tema 7.Estado cristal · lí líquid
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16