SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 23
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 23
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C5 - Aplicación de los fundamentos y técnicas de la química del estado sólido para el desarrollo de nuevos materiales.

Resultats d'aprenentatge

Saber relacionar la variedad de principios, propiedades y técnicas involucradas en la Química del estado sólido.

Analizar las principales familias de materiales y relacionarlas con sus aplicaciones actuales.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16