SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

SIM001 - Química de l'Estat Sòlid

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIM002 - Reactivitat dels Compostos Orgànics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIM007 - Fronteres en Química

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SIM010 - Materials Inorgànics Avançats

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM011 - Obtenció i Processat de Materials

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM012 - Introducció a la Química Mèdica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM014 - Cinètica Mèdica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM015 - Productes Petroquímics

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM016 - Interacció Fàrmac-Diana

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM017 - Catàlisi Homogènia i Medi Ambient

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM019 - Pigments Inorgànics Intel·ligents

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM021 - Biotransformació dels Fàrmacs

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM023 - Química Fina en la Indústria

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM024 - Descobriment de Fàrmacs

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM025 - Materials Orgànics Industrials

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM027 - Macromolècules en la Indústria

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM031 - Nanomaterials

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM033 - Reconeixement Molecular

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

SIM036 - Materials d'Aplicació en Fotònica

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa

SIM037 - Pràctiques Externes

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SIM138 - Treball de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16