SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP435 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

La qualificació global ha de ser igual o superior al 5 sobre 10.

 

La presentació de qualsevol tasca suposará un "presentat"

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16