SAP416 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès

Anual

Temari

Temari

I. Educació, lectura i literatura 

 

1.      El desenvolupament de la competència lectora en la classe d'anglés

2.      Llegir literatura en classe d'anglés

i.  Què és literatura?

ii. Per què utilitzar literatura en classe d'anglés?

iii.  La lectura:

1. Desenvolupament cognitiu

2. Desenvolupament social

3. Desenvolupament emocional

   

II.  Literatura a l'aula d'anglés 

 

1.      Lectura extensiva vs. lectura intensiva 

2.      Lectures graduades vs. "literatura real o autèntica"

3.      Narrativa de ficció a l'aula d'anglés: exemples pràctics

4.      Poesia a l'aula d'anglés: exemples pràctics

5.      Comics i novel·les gràfiques a l'aula d'anglés: exemples pràctics

 

III. Preparar unitats didàctiques de literatura per a les oposicions