SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP225 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Formació Professional. Branca Administrativa)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en un treball final escrit d'innovació educativa, basat necessàriament en els continguts vists durant el curs. A més, l'alumnat ha de buscar informació en Internet sobre aquests continguts i introduir-los a l'aula virtual utilitzada (EVAI), tant com a extensió dels temes que es tractaran com de base del treball final citat. El fet de presentar aquest treball serà suficient per considerar la convocatòria consumida.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16