SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Assignatures

esborrar

SAP002 - Societat, Família i Educació

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SAP003 - Processos i Contextos Educatius

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SAP007 - SIM-Institut

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SAP508 - Pràcticum (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SAP509 - Treball de Final de Màster (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SAP708 - Pràcticum (Música)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SAP709 - Treball de Final de Màster (Música)

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

SAP808 - Pràcticum (Arts Plàstiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

SAP908 - Pràcticum (Educació Física)

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16