SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. FONAMENTS DE DIRECCIÓ I MÀRQUETING ESTRATÈGIC

1.1. La direcció estratègica com sistema de direcció

1.2. La naturalesa de l'estratègia empresarial

1.3. Les fases del procés de direcció estratègica

1.4. Patrons de desenvolupament estratègic

1.5. El màrqueting estratègic en el context de la direcció estratègica

2. ANÀLISI DE L'ENTORN

2.1. Concepte i naturalesa de l'entorn

2.2. Anàlisi de l'entorn general

2.3. Anàlisi de l'entorn competitiu

2.4. Identificació dels factors clau d'èxit

 

3. ANÀLISI DEL SECTOR: SEGMENTACIÓ, GRUPS ESTRATÈGICS I VALORACIÓ DELS COMPETIDORS

3.1. La definició del sector

3.2. Segmentació de la demanda

3.3. Grups estratègics

3.4. Valoració dels competidors

3.5. Posicionament estratègic

 

4. ANÀLISI DE RECURSOS I CAPACITATS

4.1. Anàlisi dels recursos i capacitats de l'organització

4.2. Anàlisi comparativa

4.3. Anàlisi de la cadena de valor

 

5. ANÀLISI DE L'AVANTATGE COMPETITIVA

5.1. Naturalesa i fonts d'avantatge competitiu

5.2. Avantatge en costos

5.3. Avantatge en diferenciació

5.4. El rellotge estratègic

 

6. ANÀLISI DE LES EXPECTATIVES DELS STAKEHOLDERS I ELS PROPÒSITS DE L'ORGANITZACIÓ

6.1. Els propòsits de l'organització

6.2. El context cultural

6.3. El context polític: l'anàlisi dels stakeholders

6.4. Ètica i responsabilitat social en els negocis

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16