SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Treball Individual

50%

Treball en Grup

50%

Criteris de superació

La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura serà de 5 punts sobre 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16