Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2113 - Laboratori de Sistemes Operatius

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG06 - Resolució de problemes.

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E6 - Descriure l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en intel·ligència robòtica.

Resultats d'aprenentatge

- Implementar programes senzills d'accés a serveis del sistema operatiu.

- Administrar i configurar un sistema operatiu i màquines virtuals.