Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2110 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

50%

Avaluació contínua

25%

Avaluació de pràctiques

25%

Criteris de superació

Convocatòria ordinària

  • Per aprovar l'assignatura cal obtenir 4 o més punts sobre 10 en l'examen final i 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen final).
  • Constaran en actes com presentats en cada convocatòria aquells alumnes que es presentin a l'examen final corresponent.
  • L'estudiantat que no es presenti a l'examen final figurarà en actes com "No presentada o no presentat", encara que ha realitzat proves d'avaluació contínua o de pràctiques.

 

Segona convocatòria ordinària


  • L'estudiantat conservarà la nota d'avaluació contínua obtinguda durant el desenvolupament del curs.
  • L'estudiantat podrà triar entre conservar la nota de pràctiques obtinguda durant el desenvolupament del curs o avaluar-se novament d'aquesta part mitjançant una prova pràctica.
  • L'estudiantat podrà triar entre conservar la nota de l'examen final de la primera convocatòria o realitzar un nou examen final.