Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2108 - Mecànica i Òptica (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Mecànica

1.- Magnituds físiques i la seva mesura.

            Magnituds escalars i vectorials

            Sistemes d'unitats

            Mesurament i calibratge

            Conversió d'unitats

            Anàlisi dimensional

 

2.- Cinemàtica i dinàmica d'objectes puntuals

            Descripció vectorial de la posició i el moviment

            Moviment en una, dos i tres dimensionis

            Moviment circular

            Lleis de Newton

            Forces de contacte

            Dinàmica del moviment circular

            Condicions d'equilibri

            Dinàmica de robots

 

3.- Energia i moment lineal

            Treball i energia cinètica

            Energia potencial.

            Conservació de l'energia

            Moment lineal.

            Conservació del moment lineal

            Col·lisions i hàptica

 

4.- Centre de masses i moment d'inèrcia

            Centre de masses

            Dinàmica del centre de masses

            Dinàmica de rotació

            Moment d'inèrcia

            Moment angular

            Aplicacions robòtiques

 

5.- Moviment harmònic, oscil·latori i ones

            Moviment harmònic simple

            Oscil·ladors acoblats

            Oscil·lacions forçades i ressonància

            Vibracions en robòtica

            Introducció al moviment ondulatori

 

Òptica

6.- Introducció a la llum

            Models físics

            Propietats bàsiques

 

7.- Fonaments d'òptica geomètrica

            Formació d'imatge paraxial

            El sistema òptic de l'ull

            Objectius de càmera i telescopis

 

8.- Fonaments d'òptica ondulatòria

            Model ondulatori de la llum

            L'espectre de la llum.

            Interferència i difracció

            Òptica de Fourier

 

9.- Dispositius òptics per a robòtica

            Magnituds radiomètriques i fotomètriques

            La percepció del color

            Colorimetria

            Fuentes de llum (llums i làsers)

            Detectors (sensors, espectròmetres, …)

            Moduladors i pantalles

 

10.- Sistemes de formació d'imatge en robòtica

            La càmera digital

            Propietats dels sistemes òptics d'imatge

            Qualitat d'un sistema òptic: aberracions

            El model pinhole

            Projecció de perspectives

            Procediments de calibratge

            Fonaments de les tècniques d'imatge 3D