Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2102 - Introducció a la Intel·ligència Robòtica

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

CG08 - Raonament crític

CG09 - Aprenentatge autònom

CG10 - Creativitat.

CG11 - Iniciativa i esperit emprenedor

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E18 - Descriure i classificar els diferents components d'un sistema robòtic intel·ligent i les diferents tipologies i morfologies de robots.

E28 - Descriure els diversos camps d'aplicació de la robòtica i dissenyar i aplicar solucions per a aquests: robòtica mòbil, robòtica de serveis, teleoperació de robots, logística i gestió de magatzems, robots aeris, robots marins i subaqüàtics, robots cooperatius i robots humanoides.

E29 - Descriure les diferents tècniques de la intel·ligència artificial i els seus camps d'aplicació, així com les disciplines relacionades amb la intel·ligència artificial.

Resultats d'aprenentatge

- Programar un sistema robòtic intel·ligent senzill.

- Identificar i documentar casos reals d'aplicació de la intel·ligència robòtica.

- Explicar quines tècniques d'Intel·ligència artificial són les idònies per a una aplicació robòtica.

- Descriure quines tipologies de robot són idònies per a una aplicació robòtica completa.

- Descriure les principals tècniques de la intel·ligència artificial.

- Descriure els camps d'aplicació de la robòtica.