CS2004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 2 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

07

juny

2022

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
18:00-21:00

JB1201AA, JB1204AA

30

juny

2022

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
15:00-18:00

JB2006AA