CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Curs 2 - Anual

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula