SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 49 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 47 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 22 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 20 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 47 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 35 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 16 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 16 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 27 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 130
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 101
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 102
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 101
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 102
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 101
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 103
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 102
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 83
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 102
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16