SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

- Explicació teòrica.

- Proposta i desenvolupament de casos (pràctiques, problemes i laboratoris).

- Entrega d'exercicis, correcció d'errors i resolució.

- Ensenyament per projectes: realització d'un treball comú a les assignatures del mateix curs, o semestre.

Els treballs proposats es comencen en classe, però es completen en hores no presencials.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16