SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ED2053 - Geometria Descriptiva (Expressió Gràfica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyament teòric: Les classes de teoria es desenvolupen mitjançant exposicions magistrals, acompanyades d'exemples aplicats.Ensenyaments pràctics: Laboratori: exercicis d'aplicació dels continguts teòrics a desenvolupar de manera individual.Tutories: Supervisió de l’elaboració d'un dossier o col·lecció de pràctiques.

"La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau".

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16