Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1: GENERALITATS

TEMA 1. Plans i relacions anatòmiques
TEMA 2. Generalitats sobre osteologia
TEMA 3. Generalitats sobre artrologia
TEMA 4. Generalitats sobre miologia, neurologia i angiología relacionades amb la vida quotidiana i l'activitat física.

Bloc 2: APARELL LOCOMOTOR

TEMA 5. Retrosoma o esquena. Vèrtebres. Músculs extrínsecs i intrínsecs.
TEMA 6. Paret toràcica i abdominal. Costelles. Estèrnum. Musculatura toràcica i abdominal.
TEMA 7. Extremitat inferior. Cintura pèlvica. Genoll. Turmell. Peu. Musculatura derivada.
TEMA 8. Extremitat superior. Cintura escapular. Axil·la. Colze. Nina. Musculatura muscle, braç, avantbraç i mà.
TEMA 9. Cap i coll. Crani. Neurocrani. Viscerocrani. Musculatura mímica, deglutora i del coll

Bloc 3: ESPLACNOLOGIA.

TEMA 10. Aparell cardiovascular: cor i grans vasos.
TEMA 11. Aparell respiratori: fosses nasals, faringe, laringe, tràquea, bronquis, pulmons, pleures.
TEMA 12. Mediastino.
TEMA 13. Anatomia bàsica del sistema digestiu. Cavitat oral, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, fetge i pàncrees.
TEMA 14. Anatomia bàsica del sistema urinari. Urèters, renyons, pelvis renal.
TEMA 15. Anatomia bàsica de l'aparell genital masculí i femení. Testicle. Escrot. Ovari. Trompes uterines. Úter. Vagina.

Bloc 4: SISTEMA NERVIÓS.

TEMA 16. Estructura del sistema nerviós central i perifèric.
TEMA 17. Anatomia macroscòpica de l'encèfal, cerebel i medul·la espinal.
TEMA 18. Sistemes de control motor.