Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITAT DIDÀCTICA I “Generalitats”

Tema 1: Els aliments. Característiques nutritives i organolèptiques

 • Definició dels aliments
 • Composició dels aliments
 • Efectes del processat sobre les característiques nutritives i organolèptiques

Tema 2.- Qualitat alimentària

 • Causes d'alteració dels aliments
 • Factors que afecten la degradació
 • Canvis indesitjables en els aliments
 • Tècniques per a la reducció de les pèrdues.
 • Factors de qualitat en els aliments
 • Traçabilitat en la producció d'aliments.

UNITAT DIDÀCTICA II. “Fisiologia i Bioquímica Postcollita”

Tema 3.- Maduresa i Recol·lecció del Fruit

 • Creixement i desenvolupament del fruit.
 • Maduresa hortícola vs. Maduresa fisiològica
 • Influència de l'estat de desenvolupament en la vida postcollita

Tema 4.- Respiració i Maduració

 • Respiració. Mecanismes bàsics
 • Mesura de la respiració
 • Factors interns
 • Factors ambientals
 • Estrés físic

Tema 5.-   Etilé i Maduració

 • Hormones que intervenen en el període postcollita
 • Etilé. Efectes i biosíntesi
 • Factors que afecten la síntesi d'etilé
 • Etilé i maduració

Tema 6.- Canvis químics en la Maduració

 • Canvis en carbohidratos
 • Canvis en proteïnes
 • Canvis en àcids orgànics
 • Canvis en pigments
 • Canvis en compostos fenòlics
 • Canvis en compost volàtils
 • Canvis en vitamines

UNITAT DIDÀCTICA III: “Fisiopatologies en Postcollita de fruits”

Tema 7.- Patologia Postcosecha

 • Importància de la patologia postcollita
 • Consideracions preliminars
 • Resistència al podrit
 • Infeccions fúngiques i bacterianes
 • Mesures de control de podridures
 • Control biològic postcollita.

Tema 8.- Desordes Fisiològics

 • Desordres deguts a la temperatura
 • Desordres nutricionals
 • Desordres durant el període d'emmagatzament
 • Desordres deguts a la manipulació

UNITAT DIDÀCTICA IV “Manipulació i Tractaments Postcollita de Fruites i Hortalisses”

Tema 9.- Manipulació de Fruites i Hortalisses

 • Descripció d'instal·lacions i equips
 • Línies de manipulació
 • Recobriments ceris i plàstics
 • Envasos i embalatges

UNITAT DIDÀCTICA V “Les Indústries Agroalimentàries”

Tema 10.- Generalitats

 • Característiques i classificació
 • Processos, operacions i diagrames de flux
 • Efectes de la industrialització sobre les característiques dels aliments
 • Objectius de les indústries agroalimentàries

UNITAT DIDÀCTICA VI “Microbiologia dels aliments”

Tema 11.- Microbiologia dels aliments

 • Generalitats
 • Biotecnologia dels aliments
 • Bacteris en aliments
 • Rents en aliments
 • Floridures en aliments

UNITAT DIDÀCTICA VI I Mètodes i Sistemes de Conservació

Tema 12  Conservació per fred

 • Conservació Frigorífica en Postrecol·lecció
  • Prerefrigeració
  • Refrigeració convencional
  • Hydro-cooling
 • Conservació en atmosferes modificades
 • Mètodes de refrigeració
 • Condicions òptimes de l'emmagatzament
 • Tractaments coadjuvants del fred
 • Congelació d'aliments
 • Sistemes de congelació
 • Conservació de congelats
 • Reaccions de deteriorament
 • Sistemes de descongelació

Tema 13.- Conservació per fermentació

 • Fermentacions produïdes en aliments
 • Fermentació alcohòlica
 • Fermentació làctica
 • Fermentació acètica
 • Efectes de la fermentació sobre els aliments

Tema 14.- Conservació per calor

 • Escaldat de fruites i hortalisses
 • Tractament d'escaldat
 • Equips d'escaldat
 • Efecte de l'escaldat en els aliments
 • Esterilització de productes envasaments
 • Tractament d'esterilització
 • Factors que influïxen en l'esterilització
 • Efecte de la calor sobre els aliments
 • Pasterización i esterilització
 • Tractament pasterització i esterilització
 • Equips de pasterització i esterilització
 • Envasament asèptic
 • Alteracions microbianes

Tema 15.- Conservació per radiació

 • Les radiacions ionitzants
 • Efectes de les radiacions sobre els aliments
 • Aplicacions de la irradiació en la indústria d'aliments

Tema 16.- Conservació per depressió de l'activitat de l'aigua

 • Deshidratació
 • Equips de deshidratació
 • Conservació de productes deshidratats
 • Aplicacions de la deshidratació
 • Liofilització
 • Instal·lacions i equips
 • Aplicacions de la liofilització
 • Efectes de la liofilització sobre els aliments
 • Crioconcentració
 • Instal·lacions
 • Aplicacions de la crioconcentració
 • Efectes, avantatges i inconvenients
 • Evaporació
 • Sistemes d'evaporació
 • Efectes de l'evaporació sobre els aliments
 • Concentració per membrana
 • Ultrafiltració
 • Osmosi inversa

Tema 17.- Conservació per additius

 

 • Classificació dels additius
 • Colorants, aromes, adulcorantes i potenciadors el sabor
 • Emulgents, espesants i altres estabilitzants
 • Gelificantes
 • Reguladors del pH i gasificants
 • Rents químics
 • Altres additius

UNITAT DIDÀCTICA VIII  “Tecnologia Postcollita Específica”

Tema 18.- Fruits de Clima Temperat: Bresquilles

Tema 19.- Fruits Tropicals i Subtropicals: Cítrics

Tema 20.- Hortalisses: Encisam

Tema 21.- Arrels, Bulbs i Tubèrculs: Creïlla

Tema 22.- Flor cortada

UNITAT DIDÀCTICA IX “Indústries Agroalimentàries”

Tema 23.- Indústries càrnies

Tema 24.- Indústries làcties

Tema 25.- Elaboració de sucs

Tema 26.- Elaiotècnica

UNITAT DIDÀCTICA  X  “Transport a Mercats”

Tema 27. Transport a Mercats

 • Sistemes de transport
 • Tractaments de quarantena
 • Normalització. Inspecció i qualitat