Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura “Fructicultura especial” consistirà en classes teòriques, classes pràctiques, ensenyança no presencial (treballs de curs) i tutories presencials en grups reduïts.

Les sessions de teoria, suposen un 24.0% del temps de l’assignatura. En estes, la metodologia docent consistirà en la impartició d’una classe magistral per part del professor utilitzant presentacions electròniques en format PowerPoint i una sèrie de tasques en l'aula virtual. 

Les sessions de problemes constitueixen el 5.3% del temps de l'assignatura i s'aprofitaran per a fer el seguiment de les diferents tasques assignades a l'estudiant.

Les sessions pràctiques de laboratori (6.7% del temps de l'assignatura) es realitzaran en els laboratoris docents i parcel·la experimental de l’UJI. De cada sessió pràctca, l'estudiant elaborarà una memòria que s'avaluarà independentment.

D'altra banda, al llarg del curs es prepararan uns treballs per part de l'alumnat que complementaran aspectes concrets del programa. Estos treballs es discutiran amb el professor en horari tutories en grups reduïts (2.7% del temps de l'assignatura). Per a dur a terme aquestes tasqeus, l'estudiant tindrà com a material docent els apunts bàsics disponibles a l’Aula Virtual de l’assignatura així com diverses monografies i publicacions científic-tècniques disponibles a la biblioteca.

L'avaluació(1.3% del total de l'assignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats exercides per l'alumnat i una prova final per a integrar els continguts de teoria.

Finalment, el treball independent suposa un 60.0% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els treballs assignats, les tutoríes, els treballs lliures i la prova final.

Se seguirà un model d'avaluació continuada que es durà a terme mitjançant l'avaluació independent de cadascun dels treballs assignats.