Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1836 - Fructicultura General

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 1   Generalitats

 

1.1. Introducció. Història i evolució de la fructicultura. Cultius llenyosos intensius i extensius.

1.2. Estat actual de la fructicultura. Importància del sector. Principals països productors.

1.3. Situació del mercat a Espanya:

Principals comunitats autònomes productores de fruiters.

Distribució i importància dels distints cultius.

 

TEMA 2   Fisiologia de l'arbre fruiter

 

2.0. Característiques generals de l'arbre fruiter.

2.1. Sistema radicular. Funcions del sistema radicular. Estructura de l'arrel. Extensió i distribució del sistema radicular.

2.2. Part aèria. Funcions de la part aèria. Formacions vegetatives i fructíferes.

2.3. Cicles anuals.

               2.3.1.  Cicle vegetatiu.

               2.3.2. Cicle reproductiu.

               2.3.3. Estats fenològics.

2.4. Fisiologia de la floració. Iniciació floral. Repòs de les gemmes. Floració. Pol·linització.

2.5. Fisiologia de la fructificació. Quallat de fruits. Creixement del fruit. Alternança.

2.6. Fisiologia de la maduració. Maduració i respiració del fruit. Factors que afecten la maduració.

 

TEMA 3    Factors ecològics

 

3.0. Introducció.

3.1. Temperatura. Tardor-hivern. Primavera-estiu. Influència en la floració. Influència en el creixement i la maduració. Lluita contra les gelades.

3.2. Insolació. Pluges i humitat. Vents.

3.3. El sòl. Característiques físiques i químiques.

 

TEMA 4   Propagació dels fruiters

 

4.1. Origen dels materials cultivats.

4.2. Propagacions sexuals i vegetatives. Conceptes bàsics.

4.3. Propagació per llavors: producció de llavors, conservació, germinació, latència.

4.4. Estats juvenils i adults.

4.5. Rizogènesi. Propagació vegetativa per estaques i capficades.

4.6. Propagació vegetativa per empelt.

4.7. Micropropagació. Cultiu de teixits.

4.8. Interaccions i incompatibilitats empelt/patró.

4.9. Vivers: Instal·lacions. Organització i temps de producció. Cultiu i comercialització. Legislació i controls.

 

TEMA 5   Millora del material

 

5.1. Selecció varietal i millora genètica.

5.1.1. Diversificació i selecció clonal i sanitària.

5.1.2. Genètica dels fruiters. Millora genètica clàssica i aplicacions biotecnològiques.

               5.1.3. Bancs de germoplasma

5.2. Importació controlada de material.

5.3. Sanejament del material. Agents i afeccions transmissibles per empelt.

 

TEMA 6  La  plantació dels fruiters

 

6.1. Planificació i organització d'una explotació fruitera.

6.2. Alternatives fruiteres i associació de cultius.

6.3. Densitat i marcs de plantació. Establiment de pol·linitzadors.

 

TEMA 7  Tècniques de cultiu

 

7.1. Fertilització. Esmenes. Anàlisi de sòls i foliars.

7.2. Podes de renovació, regeneració o substitució. Mecanització de la poda.

7.3. Gestió del sòl. Tècniques de no cultiu. Encoixinament. Coberta vegetal.

7.4. Reg. Necessitats d'aigua en les distintes espècies.

7.5. Defensa fitosanitària. Lluita química. Lluita biològica. Lluita integrada.

7.6. Recol·lecció. Criteris tècnics. Transport, conservació i industrialització.

 

TEMA 8    Viticultura

 

8.1. Sistemàtica i caracterització botànica.

8.2. El cicle anual de la vinya

8.3. Maduració de la vinya

8.4. Multiplicació. Tècniques de planter

8.4.1. Procés de planter

8.5. Patrons de la vinya

8.6. Varietats

8.6.1. Varietats de raïm de taula

8.6.2. Cultivars d'ús enològic

 

TEMA 9  Fruits secs: L'ametler

 

9.1. Sistemàtica i caracteritzacions botàniques. Zones d'origen i producció. Problemàtica de l'ametler a Espanya.

9.2. Morfologia i anatomia.

9.3. Fases de la vida de l'arbre. Cicle vegetatiu. Estats fenològics.

9.3.1. Fases de la vida de l'arbre.

9.3.2. Cicle anual de l'ametler

               9.3.3.- Estats fenològics

9.4. Factors ecològics

9.5. El material vegetal: Patrons i varietats.

9.5.1. Patrons

               9.5.2. Varietats

9.6. La qualitat de l'ametla.

 

TEMA 10  Fruiters de pinyol: La bresquillera

 

10.1. Sistemàtica i caracteritzacions botàniques dels fruiters de pinyol.

10.2. La bresquillera

10.2.1. Importància econòmica del cultiu de la bresquilla

10.2.2.  La bresquilla a Espanya i a la Comunitat Valenciana

               10.2.3.  Material vegetal: Patrons i varietats.

10.2.3.1. Patrons.

10.2.3.2. Varietats.

 

TEMA 11   Fruiters de llavor: La pomera

 

11.1. Sistemàtica i caracteritzacions botàniques dels fruiters de llavor.

11.2. La pomera.

11.2.1. Importància econòmica del cultiu de la pomera.

11.2.2.  La pomera a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

11.2.3.  Material vegetal: Patrons i varietats.

11.2.3.1. Patrons.

11.2.3.2. Varietats.

 

TEMA 12   L'olivera

 

12.1. Sistemàtica i caracteritzacions botàniques.

12.2. L'olivera.

12.2.1. Importància econòmica del cultiu de l'olivera.

12.2.2.  L'olivera a Espanya i la Comunitat Valenciana.

12.2.3.  Material vegetal: Patrons i varietats.

11.2.3.1. Patrons.

11.2.3.2. Varietats.

12.3. L'oliva i l'oli.

               12.3.1. Qualitat de l'oliva

               12.3.2. Qualitat de l'oli