Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1832 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc I: FONAMENTS DE MÀRQUETING

TEMA 1: EL CONCEPTE DE MÀRQUETING

1.1. Concepte bàsic de màrqueting.

1.2. Evolució del concepte de màrqueting.

1.3. Ampliació del concepte de màrqueting.

TEMA 2: LA PLANIFICACIÓ COMERCIAL

2.1. La planificació estratégica.

2.2. El pla de màrqueting.

 

Bloc II: ANÀLISI I DIAGNÒSTIC

TEMA 3: LA SEGMENTACIÓ DE MERCATS I EL POSICIONAMENT

3.1. Concepte de mercat.

3.2. La segmentació i els criteris de segmentació.

3.3. Definició del públic objectiu.

3.4. El posicionament en el mercat.

 

Part III: PROPOSTA: EL MÀRQUETING MIX

TEMA 4: EL PRODUCTE

4.1. Concepte de producte.

4.2. Decisions sobre el producte individual.

4.3. Decisions sobre la cartera de productes.

TEMA 5: EL PREU

5.1. Concepte de preu.

5.2. Mètodes de fixació de preus.

5.3. Estratègies de fixació de preus.

TEMA 6: LA DISTRIBUCIÓ

6.1. Conceptes bàsics de distribució.

6.2. Decisions al canal canal de distribució.

6.3. Tipus de intermediari.

6.4. Distribució física i gestió de la logística.

TEMA 7: LA COMUNICACIÓ

7.1. Concepte, fins i mix de comunicació.

7.2. Concepte i característiques de la publicitat.

7.3. Concepte i característiques de la promoció de vendes.

7.4. Concepte i característiques de les relacions públiques.

7.5. Concepte i característiques de la venda personal.

7.6. Concepte i característiques del màrqueting directe.BLOC IV: INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

TEMA 8: LA COMPTABILITAT COM SISTEMA D'INFORMACIÓ
8.1. Activitat econòmica i la necessitat d'informació
8.2. Concepte i àrees de la comptabilitat
8.3. Els usuaris de la informació comptable
8.4. Objectius i requisits de la informació comptable

TEMA 9: ELS ESTATS FINANCERS I
9.1. La comptabilitat com a sistema universal d'informació

9.2. Definició del balanç de situació
9.3. L'actiu: anàlisi dels components
9.4. El patrimoni net i el passiu: anàlisi dels components
9.5. Els components del compte de pèrdues i guanys: ingressos i despeses
9.6. El resultat: concepte i tipologia

TEMA 10: ELS ESTATS FINANCERS II
10.1. El flux de caixa
10.2. L'estat de fluxos d'efectiu
10.3. Anàlisi patrimonial i financer

 

BLOC V: INTRODUCCIÓ A LES FINANCES

TEMA 11. FONAMENTS DE FINANCES
11.1. La funció financera en l'empresa
11.2. El valor dels diners en el temps

TEMA 12. FINANÇAMENT
12.1. Fonts financeres de l'empresa
12.2. préstecs
12.3. Fonts financeres a curt termini
12.4. El cost de capital de l'empresa

TEMA 13: AVALUACIÓ D'INVERSIONS
13.1. El pla d'empresa. Índex. Contingut
13.2. Concepte d'inversió
13.3. Característiques financeres d'una inversió. Efecte dels impostos
13.4. Mètodes aproximats d'avaluació d'inversions
13.5. El Valor Actual Net (VAN)
13.6. El Tant Intern de Rendiment (TIR)