Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1832 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR10 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de valoració d’empreses agràries i comercialització.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CCR10, CG01 - Ser capaç d’analitzar, sintetitzar i descriure els fonaments del màrqueting agroalimentari.

CCR10, CG01 - Ser capaç d’analitzar, sintetitzar i descriure els documents que representen la situació econòmica i patrimonial de l’empresa.

CCR10, CG01 - Ser capaç de dissenyar i exposar un pla d’empresa/projecte que avalue la seua viabilitat econòmica i financera.

CCR10, CG01 - Ser capaç de dissenyar i exposar un pla de màrqueting d’una empresa agroalimentària que avalue la seua viabilitat comercial.

CG09 - Ser capaç d’acudir i seleccionar diverses fonts i recursos d’informació.

CG04 - Ser capaç de citar i aplicar termes bàsic de valoració i comercialització en anglès.

CCR10 - Ser capaç d’aplicar els fonaments de la valoració i comercialització a un projecte agrari.