Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Projecte d'instal·lació elèctrica de baixa tensió
1.1. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
1.2. Documentació i posada en servei de les instal·lacions.
1.3. Atribucions dels Enginyers Tècnics Agrícoles. 
1.4. Instal·lació elèctrica d'un grup de bombeig.
1.5. Instal·lació elèctrica d'un hivernacle.
1.6. Instal·lació elèctrica de granges.
1.7. Instal·lació elèctrica d'un parc públic.

TEMA 2. Xarxes de distribució
2.1. Xarxes aèries.
2.2. Xarxes subterrànies.
2.3. Escomeses.

TEMA 3. Instal·lacions d'enllaç
3.1. Caixa general de protecció.
3.2. Línia general d'alimentació.
3.3. Derivacions individuals.
3.4. Comptadors.
3.5. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció.

TEMA 4. Instal·lacions de presa de terra
4.1. Unions a terra.
4.2. Tipus de presa de terra.
4.3. Resistència de las preses de terra.

TEMA 5. Instal·lacions interiors
5.1. Prescripcions generals.
5.2. Sistemes d'instal·lació. 
5.3. Tubs i canals protectores.

TEMA 6. Proteccions en instal·lacions elèctriques
6.1. Protecció contra sobreintensitats.
6.2. Protecció contra sobretensions.
6.3. Protecció contra els contactes directes i indirectes.

TEMA 7. Instal·lacions especials
7.1. Instal·lacions en locals de característiques especials.
7.2. Instal·lacions amb finalitats especials.

TEMA 8. Instal·lacions d'enllumenat
8.1 Conceptes bàsics. Magnituds i unitats.
8.2. Tipus de làmpades.
8.3. Tipus de lluminàries.
8.4. Enllumenat interior.
8.5. Enllumenat exterior.

TEMA 9. Energia solar fotovoltaica
9.1 Introducció
9.2 Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa
9.3 Sistemes fotovoltaics aïllats de la xarxa

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Pràctica 1. Conceptes bàsics d'electricitat.
Pràctica 2. Circuits de corrent alterna. Potències.
Pràctica 3. Protecció d'instal·lacions d'enllumenat.
Pràctica 4. Comandament i protecció de motors.