Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR01 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar les bases de la producció animal; instal·lacions ramaderes.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CCR01, CG03 - Familiaritzar-se amb els principals sistemes i instal·lacions de producció de monogàtrics i remugants i ser capaç de realitzar informes i exposicions clares, concises i atraients sobre aquests.

CG09 - Conèixer i utilitzar diferents procediments per a obtindre informació rigorosa en el camp de la producció animal.

CCR01 - Conèixer els principis nutricionals i alimentaris que sustenten la producció animal.

CCR01 - Conèixer els fonaments de l’etnologia, identificació animal.

CCR01 - Conèixer els aparells reproductors i els seus cicles associats en el bestiar d’abastiments. Comprendre les tècniques reproductives utilitzades en aquestes produccions ramaderes.

CCR01 - Comprendre la fisiologia digestiva de monogàstrics i remugants.