Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria suposen un 20% del temps de l'assignatura. En aquestes s'impartirà una classe magistral pel professorat (temes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12-16) que farà servir la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'Aula Virtual. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'Aula Virtual. Es contestaran en l'Aula Virtual una sèrie de preguntes, relacionades amb els temes de teoria, que només estaran disponibles temporalment per a afavorir un estudi setmanal i una avaluació continuada. També es podran realitzar activitats lliures relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals i notícies, etc., relacionats amb el temari. A més, els temes 2, 7, 11 i 17-19 es contestaran en les hores de tutories per diversos grups d'estudiants i estudiantes, els quals es formaran en l'aula en el mateix moment de realitzar la tutoria.

La sessió de problemes constitueix el 3,3% del temps de l'assignatura i es cobrirà mitjançant la realització de casos relacionats amb els continguts teòrics. Els estudiants i estudiantes formaran grups i disposaran de tot tipus de material didàctic per a resoldre un cas complex. Per a facilitar la resolució del cas, es plantejarà una sèrie de preguntes senzilles que condueixen a la resposta final del cas. Cada grup d'alumnat exposarà el seu cas a la resta de companys i companyes, mitjançant un joc de rol.

Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (8% del temps de l'assignatura), es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen continguts dels temes 5,10 i 11. Els estudiants i estudiantes hauran de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i els temes corresponents.
Pel que fa a les tutories (6,6% del temps de l'assignatura), es realitzaran en xicotets grups d'alumnat, en els quals s'ajudarà a contestar les preguntes relacionades amb els temes 2, 7, 11 i 17-19.

L'avaluació (3,3% del total de l'assignatura) consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 12-16.

Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiantat revise i organitze els continguts teòrics, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'Aula Virtual, les activitats lliures i l'avaluació.