Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

L'examen (65%) consistirà en preguntes dels temes teòrics, preguntes al voltant de les pràctiques de laboratori  i qüestionaris de les tutories. (3.25/6.5)

L'avaluació contínua (35%) consistirà en la resolució dels problemes, qüestionaris dels temes i dels treballs lliures, com ara publicacions científiques, llibres, pel·lícules, documentals, notícies, etc., (5%). D'aquestes tasques lliures, l'estudiantat només pot realitzar-ne un màxim de dues.(1.75/3.5)

Activitats


Obligatori?

Recuperable?

Examen de teoria


Si

Si

Qüestionaris


Si

Si

Tutories


Si

Si

Resolució de problemes


Si

Si

Preguntes de laboratori


Si

SI

Tasques lliures


no

No

A totes aquelles activitats que es lliuren fora dels terminis establerts, se'ls multiplicarà per 0,5 la nota obtinguda.

Es considera com a presentat l'alumnat que ha realitzat el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries.

Totes aquelles parts que no estiguen superades i que siguen recuperables, es recuperaran en segona convocatòria en forma d'examen escrit.