Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR02 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar les aplicacions de la biotecnologia en l’enginyeria agrícola i ramadera.

CE01 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de genètica i millora vegetal.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CCR02, CE01 - Habilitat per a la manipulació segura de mostres biològiques en laboratoris de sanitat vegetal o millora.

CCR02, CE01 - Coneixement dels fonaments teòrics que permeten la comprensió del comportament dels sistemes biològics en tèrmit de processos bioquímics.

CG04 - Entendre i resumir un text científic en anglès.

CG02 - Buscar i analitzar informació de bioquímica per a proposar solucions.

CG01 - Valorar i relacionar dades experimentals per a poder realitzar un resum precís.

CCR02 - Comprensió i utilització d’informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos bioquímics.